پیامک:09107608058

پنلهای آموزشی

   کارگاهها(پنلها)ی آموزشی کنکور شامل دوره های یک جلسه ای است که توسط دکتر عباس شادلو بصورت خصوصی یا نیمه خصوصی برگزار می گردد. کارگاههای آموزشی با مشارکت خود دانش آموز برگزار و بصورت دیالوگ دوطرفه و همراه پرسش و پاسخ است. این دوره ها شامل موارد زیر است:
1)دوره انگیزش
2)دوره برنامه ریزی تحصیلی
3)دوره تکنیک های مطالعه
4)دوره تکنیکهای تست زنی
5)دوره تکنیکهای تندخوانی
6)دوره تکنیکهای مقابله با اضطراب
برای اطلاع از کیفیت دوره ها نام دوره را به سامانه پیامکی:09107608058 ارسال کنید.