پیامک:09107608058

معرفی

    گروه رتبه برتر با ابتکار دکتر عباس شادلو مشاور و برنامه ریز تحصیلی و مولف و مدرس زبان کنکور در تهران تأسیس گردید. هدف اصلی این گروه ارائه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی برای دانش آموزان کوشا و هدفمند از سال دهم تا روزهای قبل از کنکور و انتخاب رشته پس از کنکور است. شیوه کار ما تمرکز ما بر روی تعداد کمی از دانش آموزان هدفمند ، کوشا و جدی و ارائه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی به آنها بطور خصوصی و چهره به چهره است تا موفقیت آنها را در آزمون دشوار کنکور تضمین نماید. گروه رتبه برتر بجای افزایش کمی و تعداد مخاطبان خود به افزایش کیفیت مشاوره و برنامه ریزی تمرکز نموده و اساتید برنامه ها و روند پیشرفت دانش آموزان را بصورت هفتگی کنترل و پایش می کنند.
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی تحصیلی اختصاصا توسط دکتر عباس شادلو انجام می شود و در صورت لزوم تیم اساتید باتجربه کنکور جهت برنامه ریزی هر یک از درسهای عمومی و تخصصی معرفی می گردند.
کلاسها بصورت خصوصی یا نیمه خصوصی حضوری یا آنلاین برگزار گردیده و در پایان هر دوره پس از آزمونهای آزمایشی نتایج آن توسط دکتر شادلو مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقاط ضعف با معرفی به اساتید برطرف می گردد.
دانش آموزان در صورت تمایل می توانند در هر یک از کلاسهای یک جلسه ای مشاوره ای از جمله کلاس انگیزش،کلاس تکنیک مطالعه،تکنیکهای برنامه ریزی تحصیلی،تکنیک تست زنی،تکنیکهای تند خوانی،مقابله با اضطراب،مشاوره انتخاب شغل و انتخاب رشته شرکت کنند.
همچنین دانش آموزان در صورت تمایل می توانند برنامه ریزی و پشتیبانی تحصیلی ماهانه را انتخاب کنند و در این صورت در 8 مرحله در ماه از پشتیبانی تحصیلی بصورت تلفنی برخوردار شوند. در این روش برنامه ریزی اختصاصا توسط دکتر شادلو انجام شده و در تایم های مشخص در هفته دوبار برنامه کنترل و پایش می شود. در انتهای هر دوره 45 روزه تا دو ماهه روند پیشرفت دانش آموز در آزمونهای آزمایشی بررسی و در صورت افزایش محسوس تراز دانش آموز مشاوره ادامه می یابد و در غیر این صورت برنامه مشاوره پایان می یابد.