پیامک:09107608058

مشاوره تحصیلی متوسطه دوم و کنکور

    
    دانش آموزان دوره متوسطه دوم در صورتی که با هدف حضور قدرتمند در کنکور سراسری درس می خوانند باید برنامه مطالعه خود را به گونه ای طراحی کنند که بدون لطمه به برنامه درسی و امتحانات پایه تحصیلی برای هدف اصلی یعنی کنکور مطالعه کنند. افزایش ساعات مطالعه و تست زنی در کنار حل تمرینهای کتاب و تهیه برنامه زمان بندی شده برای مطالعه و شرکت در آزمونهای هدفدار از مهم ترین اقدامات این گونه داوطلبان است. مشاور تحصیلی با ارائه کلاسهای انگیزشی،برنامه ریزی، تندخوانی،تکنیکهای مطالعه و مقابله با اضطراب به دانش آموز کمک می کند تا خود را برای کنکور سراسری بهتر آماده کند. دانش آموزان می توانند شیوه مشاوره را خود انتخاب کنند. مشاوره در این مرکز گروه توسط دکتر عباس شادلو انجام می شود و شامل برگزاری کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی، مشاوره تلفنی،و برنامه ریزی آموزشی کنکور می شود. جهت برنامه ریزی و مشاوره پایه دهم یازدهم و  دوازدهم (کنکور) نام پایه را به سامانه پیامکی 09107608058 ارسال کنید.