پیامک:09107608058

دکتر فرزاد گندمی

مدرس شیمی کنکور گروه رتبه برتر

دکتر فرزاد گندمی مدرس شیمی کنکور گروه رتبه برتر
دکتری رشته شیمی فیزیک با زمینه کاری اسپکتروسکوپی دانشگاه فردوسی مشهد
دبیر آموزش و پرورش از سال 1385 و تدریس در مدارس برتر
مدرس المپیاد و کنکور از سال 1393 به صورت تخصصی
تلفن تماس: 09151022686