پیامک:09107608058

دکتر علیرضا خادمی

مدرس ادبیات کنکور گروه رتبه برتر

دکتر علیرضا خادمی مدرس ادبیات کنکور گروه رتبه برتر
مدرس دانشگاه
دکترای علوم سیاسی
تدریس خصوصی منطق و فلسفه و کلیه دروس علوم انسانی بصورت خصوصی
سابقه 15 سال تدریس در مدارس برتر تهران
تلفن تماس:09129234415