پیامک:09107608058

دکتر عباس شادلو

مدرس زبان انگلیسی کنکور و دوره های مهارتهای کنکور و مشاور و برنامه ریز

دکتر عباس شادلو مدرس دوره مهارتهای کنکور و زبان کنکور
لیسانس مهندسی شیمی و فوق لیسانس مهندسی بیوتکنولوژی
فوق لیسانس و دکترایphd جامعه شناسی
مولف 24 عنوان کتاب کنکور زبان و موفقیت در کنکور


برای اولین بار در ایران دوره های اختصاصی مهارتهای کنکور توسط دکتر عباس شادلو با رویکرد توانمندسازی داوطلبان کنکور جهت برنامه ریزی صحیح مطالعه و  اصلاح روشهای کهنه و منسوخ مطالعه در کشور طراحی و اجرا شده است. دوره های مهارتهای کنکور  شامل دوره های انگیزش، دوره تکنیکهای مطالعه(دو جلسه)،دوره تکنیک های برنامه ریزی،دوره های تکنیک تست زنی،دوره تندخوانی،دوره مقابله با اضطراب که بصورت آنلاین اجرا می شود جهت شرکت در دوره کلمه «مهارت کنکور» را به 09107608058 پیامک کنید.
همچنین برنامه ریزی تحصیلی بصورت ماهانه 8 جلسه(هر هفته دو جلسه 20 دقیقه ای) توسط ایشان انجام می شود. جهت انجام برنامه ریزی تحصیلی کلمه «برنامه ریزی» را به 09107608058 پیامک کنید.
مشاوره تلفنی درباره تحصیلی کنکور با هماهنگی قبلی انجام می شود. جهت انجام مشاوره تحصیلی کلمه «مشاوره» را به 09107608058 پیامک کنید.