پیامک:09107608058

دکتر سهیل پیرفکر

مدرس ریاضی کنکور گروه رتبه برتر

دکتر سهیل پیرفکر مدرس ریاضی کنکور گروه رتبه برتر
دکترای کارآفرینی بین الملل
لیسانس مهندسی صنایع
مدرس ریاضی دانشگاه علمی کاربردی
مدرس مدارس نمونه شهر تهران از جمله دبیرستان برهان،سنجش برتر و علوی
مدرس دوره اقتصاد بین الملل در آموزشگاه روشنگر تهران
مدرس دروس ریاضی رشته تجربی و ریاضی بصورت خصوصی
تلفن تماس:09125582599