پیامک:09107608058

دوره مقابله با اضطراب

دوره مقابله با اضطراب
در دوره شما یاد می گیرید چگونه با دور کردن اضطراب کنکور تمرکز خود روی دروس را افزایش دهید تا بهتر از مطالعه خود نتیجه بگیرید.
اضطراب یکی از مهم ترین عوامل عدم موفقیت در آزمون با وجود آمادگی علمی کافی برای آزمون است. با آنکه برخی افراد از توانایی علمی بالایی برخوردارند اما نمی توانند به علت اضطراب بالا آموخته های خود را در آزمون پیاده کنند و لذا آزمون را خراب می کنند. شما در این دوره یاد خواهید گرفت چگونه بر خود و اعصاب خود در آزمون کنکور کنترل داشته باشید همچنین در هنگام مطالعه چگونه اضطراب پیش از امتحان را از خود دور سازید.