پیامک:09107608058

درباره موسس

دکتر عباس شادلو؛متولد 1352؛شهرری

مشاور  و برنامه ریز تحصیلی کنکور،مدرس و مولف کنکور زبان در تهران

سوابق:

-مدرس و مولف کتب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی کنکور در شهر تهران
-مدرس و مولف کتب مشاوره انتخاب رشته تحصیلی در شهر تهران
-استاد مدعو شبکه شبکه پنجم صدا و سیما
-مولف 24 عنوان کتاب تألیف و ترجمه در زمینه کنکور و آموزش زبان انگلیسی کنکور و جامعه شناسی
-مدیر مسئول نشر وزراء از سال 1386 تاکنون
-مولف و مدرس زبان انگلیسی کنکور در شهر تهران
-دبیر سابق شیمی دبیرستانهای تهران
-لیسانس مهندسی شیمی و فوق لیسانس بیوتکنولوژی
-فوق لیسانس جامعه شناسی شهری
-دکترای جامعه شناسی سیاسیphd
-ترجمه دهها مقاله در خصوص مواد شیمیایی پرانرژی و جامعه شناسی سیاسی
-تألیف کتاب تافل دکترای داخل کشور
-ترجمه کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی