پیامک:09107608058

درباره ما

موسسه مشاوره خصوصی رتبه برتر به اهتمام دکتر عباس شادلو و تنی چند از اساتید موفق و برجسته تهران به منظور ارائه خدمات مشاوره ای علمی و تدریس خصوصی دروس کنکور تأسیس شده و هدف آن ارتقاء سطح اطلاعات داوطلبان کنکور در زمینه برنامه ریزی تحصیلی و ارتقاءکیفیت مطالعه آنها به روش علمی است. گروههای آموزشی دروس تخصصی و عمومی کنکور نیز در سطح بالا برای آماده سازی داوطلبان برای کسب رتبه های برتر تلاش می کنند. هدف اصلی این مجموعه کمک به داوطلبان به شکوفایی استعدادهایشان در آزمون سراسری کارشناسی و قرارگیری آنها در میان رتبه های برتر کنکور است.