پیامک:09107608058

خدمات

    خدمات ارائه شده در این گروه شامل مشاوره و آموزش دانش آموزان پایه دهم ،یازدهم و دوازدهم است. سعی گروه رتبه برتر گزینش دانش آموزان مستعد به تعداد کم و تمرکز روی مشاوره و آموزش آنها بطور خاص است.
خدمات ما شامل:
1)مشاوره تحصیلی بصورت تلفنی
2)برنامه ریزی و پشتیبانی آموزشی بصورت تلفنی و حضوری
3)دوره های آموزشی انگیزش،تکنیکهای مطالعه،تکنیکهای تست زنی،تکنیکهای تندخوانی و دوره مقابله با اضطراب بصورت حضوری می شود.
4)انتخاب رشته تحصیلی کنکور سراسری
5)تدریس خصوصی و نیمه خصوصی دروس اختصاصی و عمومی