پیامک:09107608058

تدریس خصوصی دروس کنکور

تدریس خصوصی دروس کنکور
تدریس ویژه اساتید گروه رتبه برتر
دانش آموران پایه دهم، یازدهم و دوازدهم نیازمند دوره های اختصاصی کنکور هستند تا فرآیند تست زنی را بطور مرتب پیگیری نمایند. کلاسها می تواند بصورت کلاس رفع اشکال یا بصورت دوره جامع تست زنی انجام شود.
شما می توانید از طریق شماره تلفن همراه اساتید گروه رتبه برتر که در این سایت موجود است بطور مستقیم وقت تدریس خصوصی را هماهنگ نمایید.