پیامک:09107608058

تدریس خصوصی دروس عمومی و اختصاصی

    تدریس خصوصی و نیمه خصوصی توسط اساتید رتبه برتر منحصراً شامل دوره های آمادگی کنکور است. این دوره ها هماهنگ با برنامه ریزی تحصیلی شما و در جهت ارتقاء تراز شما صورت می گیرد. نتایج تدریس خصوصی دست کم نیاز به 45 روز تا دو ماه زمان دارد و پس از این مورد تراز و کارنامه آزمون آزمایشی توسط مشاور و اساتید بررسی و در صورت عدم پیشرفت محسوس دانش آموز در هر مقطع آموزش و مشاوره پایان می پذیرد. گروه رتبه برتر متعهد به برنامه کاری خود است و فعالیت دانش آموز در به اجرا درآوردن برنامه های مشاوره ای و چالش علمی با اساتید و پرسش گری ضامن پیشرفت و ارتقاء تراز در آزمونهای آزمایشی است. در صورت عدم تحقق اهداف آموزشی بدیهی است گروه رتبه برتر برای صیانت از کارنامه کاری خود و جلوگیری از اتلاف پول و وقت والدین ادامه کار با دانش آموز را متوقف خواهد نمود. برای معرفی به اساتید گروه رتبه برتر (صرفاًبرای کنکور) نام درس را به سامانه پیامکی 09107608058 ارسال کنید.