پیامک:09107608058

برنامه ریزی درسی کنکور

برنامه ریزی درسی کنکور
برای پیشرفت تحصیلی شما نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و منسجم و راهبردی صحیح هستید. دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم نیازمند اصلاح روشهای برنامه ریزی برای حضور قدرتمند تر در کنکور هستند. ما با روشی طراحی شده متناسب با نیازها و توانمندی هر دانش آموز برنامه هفتگی را تنظیم و به اجرا می گذاریم. مشاور برنامه ریزی امر هدایت و پایش پیشرفت تحصیلی شما را برعهده دارد. برنامه ریزی درسی کنکور بصورت ماهانه 8 جلسه 20 دقیقه ای بصورت تلفنی و ارائه راهکارهای هدایت تحصیلی توسط دکتر عباس شادلو انجام می شود. جهت هماهنگی کلمه برنامه ریزی را به 09107608058 پیامک کنید.